Kierownictwo

STANOWISKA KIEROWNICZE W KOMENDZIE

STRAŻY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

 

Komendant Straży Miejskiej

mgr Grzegorz Gładysz, tel. 33 822-81-14 lub 15

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej

mgr Krystian Kowalczyk, tel. 33 822-81-14 lub 15

 

Kierownik Referatu Finansowo-Logistycznego, Główny Księgowy

mgr Krystyna Duława, tel. 33 822-81-14 wew. 111

Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego

Andrzej Kelner, tel. 33 822-81-14 wew. 103

Kierownik Referatu Rejonowych

mgr Dariusz Szymoszek, tel. 33 822-81-14 wew. 103

Referat ds. Wykroczeń

    Krzysztof Zgódka, tel. 33 822-81-14 wew.108

Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska i Profilaktyki

mgr Sebastian Kufel, tel. 33 822-81-14 wew.313